Veel gestelde vragen over bouwkundige keuringen

1. Waarom heb ik een bouwkundige keuring nodig?
Op deze manier kunt u de staat van het pand bepalen. Het geeft u een duidelijk beeld van de eventuele problemen en gebreken van bijvoorbeeld uw aangekochte woning. Het kan u veel ellende en ergernissen besparen en onvoorziene kosten. Kortom u weet waar u aan toe bent.

2. Welke delen worden tijdens een bouwkundige keuring geïnspecteerd?

De woning zal grondig geïnspecteerd worden op de volgende punten:

• Kruipruimte indien toegankelijk en vloeren;
• Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte (beperkt);
• Bouwkundige staat van de gevel, het dak, kozijnen en goten;
• Vochtmetingen met betrekking tot doorslaand- en optrekkend vocht;
• Staat en toestand van dak, dakbedekking, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
• Verdiepingsvloeren, constructie-bouwmuren en plafonds;
• Trappen;
• Een visuele inspectie van de installaties;
• Vaststellen van de aanwezigheid van loden leidingen en risico koolmonoxide;
• Brandveiligheid.

Let op: een bouwkundige keuring is geen asbestinventarisatie! Uiteraard letten wij er tijdens de inspectie wel op. 

3: Wordt tijdens de bouwkundige keuring ook de fundering geïnspecteerd?
Gezien het feit een fundering twee tot drie meter onder de grond zit, is het tijdens een visuele inspectie niet mogelijk om een uitgebreid funderingsonderzoek te verrichten. Wel kijken wij naar symptomen die kunnen leiden naar funderingsproblemen, zie onderstaande punten. Als blijkt dat tijdens de keuring aanwijzingen zijn dat er funderingsproblemen zijn, kan een vervolgafspraak gemaakt worden voor nader onderzoek (uitgebreid funderingsonderzoek). De staat van de fundering wordt dan vastgesteld door minimaal twee putten in de woning te graven. Bij de aan of verkoop van een woning wordt dus alleen een visuele inspectie uitgevoerd.
Ter verduidelijking bij een visuele bouwkundige keuring wordt gelet op de volgende zaken:
• Scheefstand, dit kan duiden op een overbelasting van de fundering of op een plaatselijke afwijkende draagkracht van de bodem;
• Scheuren in het metselwerk en het patroon ervan kan een funderingsprobleem worden herkend;
• Klemmende ramen en/of deuren kunnen duiden op recente vervorming in het pand;
• Overige factoren, zoals bijvoorbeeld verbouwingen en doorbraken;
• Omgevingsfactoren, alle zaken die invloed kunnen hebben op de fundering van het pand: aangrenzende bebouwing, bouwputten in de directe omgeving, ophogingen, boompartijen en bemalingen.

4. Kan ik bij de bouwkundige keuring aanwezig zijn?
Wij raden het aan om aanwezig te zijn bij de bouwkundige keuring. U kunt dan vragen stellen en wij kunnen aan het einde van de insectie een mondelinge toelichting geven van onze belangrijkste bevindingen.

5. Wordt zowel het dak als de kruipruimte geïnspecteerd?
Bezichtiging van het dak is mogelijk indien het een plat dak betreft en op een veilige manier te bereiken is (interne trap of met een schuifladder). Als het dak onbereikbaar is wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van een selfie stick en een camera erop.
De kruipruimte wordt geïnspecteerd mits er geen water in de ruimte bevindt en goed begaanbaar is.

6. Kan ik vragen stellen over een eventuele verbouwing tijdens de keuring?
Op korte vragen kunnen wij ingaan. Als u naast de bouwkundige inspectie uitgebreidere informatie wilt van de inspecteur over de mogelijkheden van verbouwen, kan hiervoor een afspraak worden gemaakt. Wij rekenen voor het aanvullend advies € 25,-incl. 21% btw per kwartier.

7. Hoe lang duurt een bouwkundige keuring?
Een (standaard) bouwkundige keuring duurt ca. 1 tot 1,5 uur. Dit is afhankelijk van de staat en de grootte van uw woning. Als een huis in goede conditie verkeerd en weinig gebreken vertoond, kan de bouwtechnische keuring zelfs binnen een uur worden afgerond. Een inspectie kan ook langer duren dan de genoemde tijd.
Wij rekenen met een vast tarief, er worden geen toeslagen in rekening gebracht wanneer een woning veel gebreken vertoond en de keuring hierdoor uitloopt.
Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden wordt door de inspecteur de rapportage uitgewerkt. U ontvangt het rapport altijd binnen 48 uur na de inspectie.

8. Welke bepalingsmethode wordt gehanteerd?
De betaling wordt gedaan middels iDEAL. Zodra de bouwkundige rapportage, constructieberekening, bouwkundige tekeningen of vergunningaanvraag gereed is ontvangt u een bevestigingsmail. In deze mail staat ook vermeld dat u per iDEAL kunt betalen. Na ontvangst van de betaling krijgt u binnen enkele minuten de bescheiden in uw mailbox.

9. Is HouseCheck verzekerd?
Ja. Wij hebben onder andere een aansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsverzekering.

10. Is het gebruikelijk dat eventuele herstelkosten van de geconstateerde gebreken in mindering wordt gebracht op de verkoopprijs van de woning?
Een bouwkundige keuring kan geen invloed uitvoeren op de vraagprijs van een woning. De verkoper stelt namelijk samen met de makelaar de vraagprijs vast. Een bouwkundig rapport geeft u in dit geval inzage in de gebreken en de directe- en indirecte herstelkosten. In een (voorlopig) koopcontract kan worden vastgelegd dat uit de bouwkundige keuring de eventuele constructieve gebreken of achterstallig onderhoud niet boven een overeengekomen bedrag mag komen. Is dit wel het geval dan heeft u het recht om de koopovereenkomst te ontbinden of eventueel opnieuw in onderhandeling te gaan.

11. Kun je een bouwkundige keuring aftrekken van de belasting?
Kosten zijn aftrekbaar indien deze samenhangen met het afsluiten van een hypotheek m.b.t. een aankoop, een verbetering of onderhoud van uw woning. In veel gevallen vraagt de bank om een bouwkundige keuring. Met name als het een oude woning betreft, in dat geval zijn de kosten aftrekbaar.

12. Doen jullie tijdens de bouwkundige keuring ook asbestonderzoek?
Een bouwkundige keuring is géén asbestinventarisatie, hiervoor moet u een gespecialiseerd bedrijf in asbest voor inschakelen. Als wij asbest aantreffen zullen wij u doorverwijzen naar een specialist. Huizen die voor 1993 zijn gebouwd adviseren wij altijd een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

13. Wanneer kan ik het rapport verwachten?
Het rapport wordt binnen tweedagen opgeleverd en wordt na betaling via iDEAL per mail of post verstuurd.

Copyright © 2013 - 2023 HouseCheck Amsterdam. Alle rechten voorbehouden - Site gemaakt door NivendMedia